ConcellosQuirogaÚltima hora

Quiroga aproba a ordenanza fiscal para o aproveitamento do dominio público por instalacións eléctricas

O punto era aprobado por unanimidade no Pleno celebrado onte

Parte da corporación municipal no Pleno no Concello de Quiroga.

 

A corporación municipal de Quiroga aprobou por unanimidade a ordenanza fiscal reguladora da taxa polo aproveitamento especial do dominio público local por instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas, auga e hidrocarburos.

Como explicou o alcalde, Julio Álvarez, esta ordenanza fíxase a través dun convenio coa Deputación Provincial “que aprobarán a maioría dos concellos da provincia de Lugo para esixir que as empresas que aproveitan os recursos eléctricos do municipio, paguen algo máis por ese aproveitamento”.

Ata o de agora, pola ocupación do dominico público local (vías públicas municipais), independentemente do tipo de elementos cos que se produza esa ocupación, sin excepción algunha, as empresas que aproveitaban eses recursos tiñan que abonar o 1,5% dos ingresos brutos procedentes da facturación que obtiñan anualmente no término municipal.

Nesta ordenanza téñense en conta varias puntualizacións. Unha dela é que “o valor da ocupación ten que ir en función do ben utilizado”, ademais de que “non se poden aplicar gravames de tipo xeral posto que cada espazo ocupado ten as súas propias características e que na aplicación da taxa debe ponderar máis o beneficio obtido por quen ocupa o espazo que o valor do mercado do espazo ocupado”.

Con esta ordenanza fiscal, que xa está a exposición pública na casa consistorial, grávase non só o uso privativo das vías públicas (que xa está estipulado por lei) se non tamén o uso doutros bens de dominio público e incluso de carácter comunal, aplicando criterios de valoración razoables e equitativos.

Julio Álvarez, matizou na sesión plenaria, que “coa aplicación deste novo ordenamento as empresas de transporte de enerxía eléctrica, gas, auga e hidrocarburos, deberán abonar o 2´5 % polos elementos físicos e o 5 % polo que circula polo cableado”.

Artigos relacionados

Back to top button